verenigingsmasseur Jan Broekhof is gestopt

Na vele jaren actief te zijn geweest als verenigingsmasseur heeft Jan Broekhof een tijdje geleden aangegeven om gezondheidsreden te moeten stoppen.
Peter Pardijs heeft Jan namens de vereniging bedankt en een presentje aangeboden.
Jan, mede namens alle leden die jij de afgelopen jaren heb behandeld bedankt voor je inzet.