Snelheidsbeperkende maatregelen

CO2-emissie, zure regen, ammoniak, stikstof. U, als betrokken burger, bent natuurlijk op de hoogte van al deze milieuproblemen. U zit er tonslotte middenin en denkt het uwe van de protesterende bouwvakkers en boeren. Daarnaast zal het u, als betrokken lezer van onze site, ook niet ontgaan zijn dat er naast een milieucrisis ook nog zoiets bestaat als een voetbalcrisis en daar zitten wij middenin. Heel 2019 leverde tot en met oktober één winstpartijtje op en dat was heel, heel, heel lang gelden, ergens in maart. Om deze crisis te bezweren moesten we harde maatregelen treffen, uit onszelf zou het niet beter worden en derhalve namen we een drastisch besluit; we stapten naar de rechter!

Beste mevrouw de rechter. Voor u ziet u bejaarden mannen uit Barchem en Lochem die samen onder de naam Gudula Gladiatoren elke zondag een frisse neus halen op de groene weiden in de Achterhoek. De mannen, mevrouw de rechter, lijden onevenredig zwaar onder het moordende tempo dat er op de velden gespeeld mag worden. Tegenstanders razen hen voorbij met een gemiddelde snelheid van 130 hectometer per uur. Dit, edelachtbare, is ontoelaatbaar. Het leidt tot zuurstoftekort, ademnood en ernstige verzuring van de benen. Wij vragen u, weledelgestrenge dame, dan ook om de toegestane maximum sprintsnelheid op de voetbalvelden met onmiddellijke ingang te verlagen tot maximaal 100 hectometer per uur omdat de huidige toegestane snelheid onherroepelijk het einde zal betekenen van de Gudula Gladiatoren. Kijkt u maar eens goed. Van de 34 spelers op papier zijn er vandaag nog maar 13 over. Het einde is nabij, de Gudula Gladiatoren zijn zo goed als uitgestorven. Alleen u kunt ze nog redden.

Na uitvoerig beraad van het hoge schoolvoetbal gerechtshof volgde begin deze maand de uitspraak.

Gezien het maatschappelijk belang van bejaarden voetbal op zondag, die van de Gudula Gladiatoren in het algemeen en van hun vrouwen in het bijzonder, acht het hof het van het grootste belang dat deze mannen op zondag het huis uit zijn. Met ingang van 1 november 2019 wordt de maximum sprintsnelheid in hun competitie dan ook teruggebracht naar 100 hectometer per uur.

Het directe gevolg van deze uitspraak is nu al terug te zien in de uitslagen, het puntentotaal en de stand. Drie november 6-2 winst op Meddo, tien november 2-1 overwinning op Buurse en vandaag 3-0 tegen Trias! Drie winstpartijen op rij. Van nummer laatst naar nummer 7 en dat in drie weekjes tijd! Jan Visschers die plots geen eigen goal maakt, maar de winnende tegen Buurse. Jan van Bruggen die een sprintduel wint, Anton die voor een leeg doel tegen de paal schiet en zich dat makkelijk kan permitteren omdat hij weet dat hij er toch wel een paar inschiet. Dankzij de uitspraak van mevrouw de rechter kunnen we nog jaren vooruit en wordt er al heel stilletjes iets gefluisterd over een platte wagen.

En mevrouw de rechter?
Die heeft nog jaren elke zondag het rijk voor zich alleen terwijl haar man onder erbarmelijke weersomstandigheden de eer van de Gudula Gladiatoren hoog probeert te houden.