Nieuw lid: Susan Dijkerman

Susan Dijkerman heeft zich aangemeld als lid van vv Klein Dochteren en komt ons damesteam versterken. Susan van harte welkom en bij deze heel veel voetbalplezier.