Nieuw lid: Robin Jonkman

Robin Jonkman komt Heren 2 zondag versterken. Robin welkom bij vv Klein Dochteren. Veel voetbalplezier.