Nieuw lid: Pim Eggink

Pim Eggink heeft zich aangemeld als lid. Pim van harte welkom en veel voetbalplezier bij vv Klein Dochteren.