Nieuw lid: Maaike Peters

Maaike Peters heeft zich aangemeld als lid en versterkt het Damesteam. Maaike, van harte welkom bij v.v. Klein Dochteren. Veel voetbalplezier.