Nieuw lid: Jordi Greutink

Jordi Greutink heeft zich aangemeld als lid en komt het zondagteam versterken.
Jordi. welkom bij v.v. Klein Dochteren en we wensen jou veel voetbalplezier toe.