Nieuw lid: Dave Althoff

Dave Althoff komt Klein Dochteren 2 zondag (het team van Henrie) versterken. Dave van harte welkom bij vv Klein Dochteren. Veel voetbalplezier toegewenst.