Nieuw lid: Brian van Essen

Brian van Essen heeft zich aangemeld als lid en komt Klein Dochteren 2 zondag versterken. Brian van harte welkom bij v.v. Klein Dochteren. Veel voetbalplezier toegewenst!