Nieuw lid: Bram Ter Harmsel

Bram Ter Harmsel heeft zich aangemeld als lid. Bram welkom bij v.v. Klein Dochteren. Bij deze wensen we jou veel voetbalplezier toe.