Geen partij

U heeft geduld moeten hebben, beste lezer, groot geduld. Weken heeft u niets vernomen van ons. Flauwe artikeltjes en bedroevende uitstagen bleven u bespaard en dat alles omdat wij, uw geliefde Gudula Gladiatoren, absolute radio stilte in acht namen. Ook wij zijn namelijk druk bezig met het samenstellen van onze voetbalformatie voor komend jaar en dat is, zoals u zult begrijpen, geen eenvoudige opgave. We kunnen rustig stellen dat er een viertal stromingen zijn die we tot elkaar moeten zien te brengen.

Allereerst natuurlijk de Partij Voor Voetbal. Weliswaar de grootste partij binnen ons team maar deze spelers, die ook komend jaar willen voetballen, vormen samen nog geen compleet elftal. Je zou dan kunnen overwegen om spelers van buiten te halen om zo ons elftal te versterken, maar dat wilden deze mannen nou juist niet. “Geen nieuwe spelers erbij! We doen het met de mensen die we hebben! Die nieuwe spelers pikken alleen maar onze basisplaatsen in. Spelers van een andere club hebben een heel andere voetbalcultuur die niet bij ons past”. Een geluid dat binnen onze club de afgelopen jaren steeds luider klonk met als automatisch gevolg dat onze club steeds kleiner werd. Soms krijg je met je beleid het tegenovergestelde van wat je wilt.

Tegenover dit team stond de Voetbal Vereniging Doorgaan. Zij pleitten tijdens het formatie overleg juist voor de komst van nieuwe spelers, maar dan alleen hogeschoolvoetballers. Voetbalvluchtelingen die hun eigen vereniging verlaten om hun geluk bij ons te zoeken zijn bij dit team niet welkom. Daar leek een compromis met de Partij Voor Voetbal wel mogelijk, maar Voetbal Vereniging Doorgaan pleitte ook voor een sluitende begroting. Alle scholingskosten middels het betalen van trainers waren al weg bezuinigd en omdat aan de kosten kant geen bezuinigingen meer mogelijk leken, stelden zij een contributieverhoging voor die door ondergetekende persoonlijk om zeep werd geholpen. Scheve gezichten bij Voetbal Vereniging Doorgaan omdat dit zou leiden tot potverteren, terwijl de overwegend hoog bejaarde leden van deze vereniging hoopten op een mooie uitkering bij het opheffen van onze club.

Terwijl bovengenoemde partijen er wel uit leken te komen was het met name de Nieuwe Sport Club die de voortgang danig belemmerde. “Welke regels gaan we hanteren?”, was hun immer terugkerende vraag. “Gaan we 7 tegen 7 spelen of 11 tegen 11? Gaan we naar gemengde teams omdat we anders vrouwen buitensluiten en dat als discriminatie wordt gezien en als we vrouwen buitensluiten wat zijn dan vrouwen? Is daar een bepaalde hormoonspiegel voor en als iemand als vrouw geboren is en zich man voelt mag hij/zij/het dan wel of niet meedoen? Als we meedoen met een 45+ competitie is er dan geen sprake van leeftijdsdiscriminatie? Is walking footbal een optie of juist niet? Waarom heet walking footbal niet gewoon wandelvoetbal en is de schouderduw ongewenst fysiek contact? Mag je wel op de helft van de tegenstander komen of is dat grensoverschrijdend gedrag? Wat is trouwens grensoverschrijdend gedrag en wie bepaalt dat? De grensrechter? De grensrechter heeft nu assistent scheidsrechter maar kan een assistent zoiets belangrijks wel bepalen? Moeten we de assistent scheidsrechter daarom toch maar weer grensrechter noemen?”

Zeer wezenlijke vragen die nogal wat tijd in beslag namen om naar ieders tevredenheid te beantwoorden en dan waren de wensen van de Boeren Ballen Beweging onder leiding van Henk H nog niet eens besproken.

“Kiek” zei Henk, “Ik zie het zo. Wie bestempel’n de velden van Barchem en Klein Dochteren gewoon als agrarische grond. Dan hebb’n wie d’r 6 hectare landbouwgrond bie. Dat bunt 12 koeien. Die heb ik zelfe niet meer, moar dat kan ik dan weer verhandel’n met de stikstofrecht’n. Ik loat dan wel wat mest uutried’n op die veld’n want die word’n toch biena niet meer bruukt. Mocht dat een probleem zien dan kan oe altied nog bij mie op het evenemententerrein een wedstriedje spelen. Dat verhuur ik dan wel weer veur een klein bedragie en dankzie Jan V is het veld na afloop ook geliek mooi omgeploegd. De trekkertrek kan dan wel op één van die sportparkies van jullie, maar het is wel verdomde jammer dat door dat idiote bouwbesluit er geen tribune is gekom’n. En nou niet zeur’n over CO2 uitstoot van die trekkers want CO2 is goed voor de plant’n. Die nemen dat toch op en mak’n er zuurstof van? Nou dan. Meer CO2 betekent meer zuurstof en dat bent weer goed voor de diertjes. As wie dat nou even regel’n dan bun ik volgend joar weer van de partie.

En dan hebben we nog niet eens besproken wie volgend jaar onze leider van onbesproken gedrag zou willen zijn.

Al onze aandacht ging de afgelopen maanden dus naar dit soort gesprekken en natuurlijk ging dat ten koste van ons voetbal. Zo verloren we afgelopen zondag met 6-2 van Rekken, maar de zon ging weer schijnen en we waren na afloop zeer tevreden met het spel en het resultaat. We lijken wel ons toekomstig kabinet wel….

Met zoveel partijen en meningen aan tafel is het te begrijpen dat we er nog niet uit zijn. De onderhandelingen gaan door en dus moeten we u mededelen dat we nog niet weten of u volgend jaar weer kunt komen kijken naar (wat u dit jaar overigens niet deed) en lezen over (wat u natuurlijk wel deed) onze voetbalprestaties of dat u ons in plaats van om 12 uur dan al om 10 uur aan het bier in de Zonnebloem kunt zien zitten.

Wordt vervolgd.