De club

Toekomst

Voetbalvereniging Klein Dochteren heeft een visie opgesteld waarop we ons in de toekomst kunnen richten.

Wij zijn een vereniging die met vertegenwoordigende voetbalteams zo hoog mogelijk recreatief wil spelen, waarbij gezelligheid, plezier, openheid, betrokkenheid en zelfwerkzaamheid centraal staan.

Wij willen dit bij voorkeur op de huidige locatie (accommodatie) doen.


Historie

De vereniging is ontstaan rondom de school die zich in Klein Dochteren bevond. Vandaag de dag is het schoolgebouw beter bekend als “De Schole”. In de schole bevinden zich nu het jeugdhonk en de kleedkamers, maar in 1958 was dit nog een schoolgebouw waarin onder andere meester A.J. Rigter les gaf. Meester Rigter zag in die tijd dat de meiden met slagbal bezig waren, terwijl de jongens zich verveelden en wat rondhingen rond een oude schuur. Meester Rigter heeft toen de jongens gevraagd of zij geen zin hadden om te voetballen, waarop de jongens antwoorden dat zij geen bal hadden. Diezelfde week is er door Meester Rigter een bal gekocht en was de basis gelegd voor wat later zou uitgroeien tot voetbalvereniging Klein Dochteren.

Nadat de schooljeugd de start maakte met de ontdekking van het voetbalspel begon het voetbalvirus in Klein Dochteren grotere vormen aan te nemen en broers en vaders begonnen het spelletje ook te spelen. Nadat er in het prille begin werd geoefend op een weiland van Jan Zweverink werd er later gespeeld op een veld van de heer Lueks. Dit veld was gelegen achter Café Wilmink (het huidige Café de Zonnebloem). In datzelfde café werd in 1960 besloten tot de oprichting van een voetbalvereniging en op 24 september 1960 werd de voetbalvereniging Klein Dochteren officieel opgericht. Vervolgens werd de vereniging op 31 mei 1961 toegelaten tot de Afdeling Gelderland van de K.N.V.B. waarna zij mocht deelnemen aan de competitie.

In de beginjaren werd als kleedruimte een verbouwd kippenhok gebruikt. Water in de kleedkamers was toentertijd een hele luxe en douches en verwarming waren in die tijd al helemaal niet aanwezig. In 1974 vonden de leden dat er toch betere kleedgelegenheid moest komen en warme douches. Er werd daarom een loterij georganiseerd om het geld te verzamelen en met behulp van de gemeente Lochem werd er toen een containergebouw geplaatst waarin men lekker kon douchen en waarin verwarming zat. Het veld werd toen zelfs helemaal in orde gebracht en op 30 juli 1977 werd het complex heropend door de toenmalige wethouder van sportzaken. Helaas was het containergebouw een tijdelijke voorziening, maar toen de Klein Dochterense school werd gesloten werd de gemeente Lochem na een actie van de Klein Dochterense bevolking bereid gevonden om het schoolgebouw als buurtcentrum te behouden en waarin de voetbalvereniging één of meerdere ruimten ter beschikking zou kunnen krijgen. Het gevolg hiervan was dat in het voormalige schoolgebouw kleedkamers werden gemaakt, zodat het containergebouw kon verdwijnen. Op 26 september 1978 werd er door de voetbalvereniging een verzoek bij de gemeente Lochem ingediend voor een tweede veld voor de vereniging. Dit had nogal wat voeten in aarde en er gingen vele gesprekken aan vooraf met de gemeente en de provincie. Voor de aanleg van het tweede veld moest namelijk het bestemmingsplan gewijzigd worden en de gemeente Lochem moest een krediet beschikbaar stellen voor de aanleg ervan. Het hele proces heeft tot 5 maart 1982 geduurd voordat de goedkeuring er kwam, maar in het najaar van 1982 werd er dan toch begonnen met de aanleg. Door de aanleg van het tweede veld moest ook de ligging van het tot dan toe enige veld gewijzigd worden en had de vereniging geen veld meer tot zijn beschikking. De vereniging heeft tot de officiële opening van het complex op 4 augustus 1984 voor haar officiële wedstrijden moeten uitwijken naar de verenigingen sportclub Lochem en S.V.B.V.

Inmiddels was ook de school verbouwd en had de vereniging de beschikking over 4 kleedkamers en 2 scheidsrechterskleedkamers. Omdat het trainingsveld een eind weg lag werd er in 1990 besloten om een nieuw trainingsveld aan te leggen bij de Schole. Op 1993 was dit veld gereed en konden de eerste trainingen op dit veld gegeven worden. De vereniging bleef maar groeien en dit leverde vooral bij de jeugd behoorlijke kleedkamerproblemen op. Aangezien er bij de f- en e-jeugd op een half veld wordt gespeeld waren er vaak 6 kleedkamers noodzakelijk en daarom werden er in 2000 twee kleedkamers bijgebouwd. In 2001 werd er met de gemeente Lochem overeenstemming bereikt over de privatisering van de speelvelden, maar voordat het zover is worden de twee velden in de jaren 2002 tot en met 2004 grondig gerenoveerd. Uit het vorenstaande blijkt dat de voetbalvereniging Klein Dochteren een bloeiende vereniging is waarbinnen thans gelukkig ook een grote hoeveelheid dames actief aan de voetbalsport deelneemt.

Alle vrijwilligers die zich vanaf het begin van haar bestaan voor de voetbalvereniging Klein Dochteren hebben ingezet hebben de vereniging gemaakt tot wat zij nu is: een kleine vereniging waar gezelligheid en saamhorigheid belangrijk zijn en waar men de wedstrijden graag wil winnen maar niet ten koste van alles. Er wordt dan ook veel geanalyseerd in onze kantine die beter bekend is als Café de Zonnebloem.