Clinic Walking football

Gezamenlijk met de buurtvereniging wordt op donderdagmiddag 9 juni een clinic Walking football georganiseerd.
Zowel heren als dames zijn welkom.
Thomas Pardijs leidt de clinic.