Bestuur mutaties ALV 2017

 
Onze voorzitter Erna Nijenhuis en vicevoorzitter Gerard Tiemesssen zijn op 6 oktober 2017 tijdens de ALV afgetreden als bestuurslid. 
Gerard heeft 21 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en Erna 9 jaar. Erna en Gerard hartelijk dank voor jullie inzet voor de vereniging. Zowel Erna als Gerard blijven actief als vrijwilliger.
 
Er zijn vele mensen benaderd om de opengevallen plaatsen in te vullen, maar tot op heden heeft dit niet tot direct resultaat geleid. We hopen hier in de loop van 2018 invulling voor te vinden.

 
De verdeling van de bestuurstaken zijn elders te vinden op de site onder het Tabblad:
vereniging – contactpersonen. 
 
Jan Knoef
 
Secretaris v.v. Klein Dochteren